Filozofia i nauka – debata, 16 grudnia

Zapraszamy na czwarte w Poznaniu spotkanie Klubu „Filozofuj!”.

Tym razem tematem będzie relacja między filozofią i nauką we współczesnym świecie oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.

nauka-poznan1-990x516

 

W dyskusji wezmą udział:

antoni-szczucinskidr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM

Filozof, autor ponad 130 tekstów naukowych. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Jest kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UAM. Interesuje się z jednej strony zagadnieniami filozofii nauki, metodologii ogólnej, filozofii przyrodoznawstwa, zwłaszcza filozofii fizyki i kosmologii, z drugiej zagadnieniami filozofii społecznej, głównie filozofii polityki, problemami demokracji i samorządności lokalnej.


onyszkiewicz-zbigniewprof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Prof. dr hab. dr honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, był kierownikiem Zakładu Fizyki Kwantowej, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.  Poseł na Sejm IV kadencji. Ma opublikowanie 199 pozycji literaturowych, głównie z zakresu fizyki teoretycznej, kwantowej, termodynamiki i kosmologii, w tym 11 książek. Wygłosił ponad sto referatów na konferencjach zagranicznych i krajowych oraz na zaproszenie różnych instytucji. Wypromował pięć doktorów fizyki. Pięciokrotnie, na zaproszenie i w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłosił 5 referatów na Interdyscyplinarnych Seminariach Naukowych w Castel Gandolfo.

Spotkanie poprowadzi Stanisław Korzeb.

Koordynatorem spotkania jest Bartosz Kurkowski.

W przygotowaniu spotkania biorą udział: Bartek Dobies,  Karolina Jankowska, Ola Kaczmarek, Marianna Kaźmierczak, Paweł Kliks, Jakub Ryszard Matyja, Karolina Napiwodzka, Tamara Stempka, Ada Tomczak.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można > tutaj

Spotkanie podzielone jest na dwie części: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zaproszonych gości – odpowiedzą oni na następujące pytania:

1. Czy można uprawiać filozofię niezależnie od nauki i co to miałoby znaczyć?
2. Czy wiedza naukowa jest prawdziwa czy jedynie użyteczna?
3. Jaką rolę odgrywa bądź może odgrywać filozofia w świecie zdominowanym przez naukę?

Następnie głos zostanie oddany publiczności – każdy z przybyłych będzie mógł zadać pytanie.

Zapraszamy do dyskutowania, słuchania i dzielenia się swoimi przemyśleniami – filozofujmy!

16 grudnia, godz. 18.00, Centrum Amarant, ul. Słowackiego 19, Poznań