INTER-Przestrzenie – Galeria u Jezuitów

INTER-Przestrzenie - plakat_www

 

INTER-Przestrzenie
Joanna Imielska / Sonia Rammer / Rafał Boettner-Łubowski / Paweł Napierała oraz studenci i absolwenci I Pracowni Rysunku i Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wystawa „INTER-Przestrzenie” będzie prezentować prace pedagogów związanych z dwiema pracowniami Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz wybrane prace studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek wspomnianych jednostek dydaktycznych. I Pracownię Rysunku prowadzi prof. Joanna Imielska i współpracująca z nią dr Sonia Rammer, natomiast Pracownią Otwartych Interpretacji Sztuki kieruje prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ̶ Rafał Boettner-Łubowski. Obie pracownie posiadają interdyscyplinarne programy artystyczno-dydaktyczne oraz są nastawione na tworzenie prac o metaforycznym i refleksyjnym charakterze. Z Pracownią Otwartych Interpretacji Sztuki współpracuje Paweł Napierała, artysta malarz, doktorant na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP, który również został zaproszony do udziału w planowanej wystawie.

Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, istniejący na uczelni od 1985 roku, kształci studentów i studentki na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Kuratorstwo i teorie sztuki. Wydział jest dynamicznie rozwijającą się jednostką. Posiada pierwszą kategorię naukową. O jego specyfice decyduje wzajemne przenikanie się sztuki i teorii. Strategia rozwoju Wydziału zakłada stałe dążenie do unowocześniania metod nauczania. W roku 2000 przeprowadzono reformę programu studiów i wprowadzono obok pedagogiki sztuki specjalność: krytykę i promocję sztuki. Kolejna reforma miała miejsce w 2008 roku, kiedy wraz z wprowadzeniem studiów dwustopniowych, pojawiły się nowe specjalności: wybrana specjalność artystyczna, realizacja działań twórczych i edukacyjnych oraz kuratorstwo i promowanie kultury. W 2015 roku został powołany pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu: Kuratorstwo i teorie sztuki. Powiększająca się liczba transdyscyplinarnych pracowni artystycznych daje możliwość wyboru oraz dopasowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studentów. Kierunek teoretyczny, poprzez umiejscowienie w środowisku sztuki, nastawiony jest na efektywne łączenie teorii z praktyką. Interdyscyplinarność Wydziału stanowi o jego odmienności i prowokuje do podejmowania twórczych wyzwań. W 2016 roku przy Wydziale zostały afiliowane „Zeszyty Artystyczne”. To wyjątkowe akademickie pismo, istniejące od 1983 roku, łączy analizę naukową i krytyczną z artystycznymi metodami tworzenia i pisania. Ponadto od 2016 roku przy Wydziale istnieje Studium Pedagogiczne umożliwiające studentom i absolwentom innych kierunków artystycznych uzyskiwanie kwalifikacji pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych.

kurator: Rafał Boettner-Łubowski
wernisaż: 10 marca 2017, godz. 19:00

czas trwania wystawy: 10 – 20 marca 2017 

pon.-pt. :14:00-18:00
sob.: 11:00-16:00
w niedziele nieczynne